Köpvillkor och copyright på midifiler, Mp3, CD och mjukvaruprogram

KÖPVILLKOR

VARJE BESTÄLLNING ÄR BINDANDE.
Det går ej att returnera köpta filer eller mjukvaror efter det att de är levererade. Skulle bevisligen någon köpt mjukvara eller fil vara skadad eller fellevererad så ersätts de givetvis med en likadan fungerande.
Postförskottsbeställningar är även de bindande. Om ej uthämtade Postförskottsbeställningar kommer i retur till Midilagret, överlämnas de till EFAB Inkassobolagen AB för indrivning.MJUKVARULICENSAVTAL

Detta är en överenskommelse mellan Dig, användaren av midifilen eller mjukvaruprogrammet, och Firma MidiLagret i Sundbyberg.
Genom köp av, eller demo-nerladdning av, midifiler eller mjukvaruprogram är Du bunden till villkoren i denna användaröverenskommelse.
Midifiler som avses är de av MidiLagret och Hands On Midi Software Ltd producerade midifiler, mp3:s och wav.-filer, dvs ljudfiler på CD.
Mjukvaruprogram som avses är de av Hands On Midi Software Ltd och Roni Music producerade mjukvaruprogram.

FÖRUTSÄTTNING FÖR ANVÄNDARRÄTT - Denna överenskommelse medger Dig att använda midifilen eller mjukvaruprogrammet (produkterna) för eget privat bruk i dator, midifilspelare, keyboard eller annan utrustning som kan läsa avsedd data.

COPYRIGHT - Denna användarrätt är inte någon överlåtelse av några rättigheter till midifilens copyright. Alla copyrighträttigheter förbundna med produkterna och dess medföljande dokumentation stannar hos MidiLagret, Hands On Midi Software Ltd och Roni Music. Internationella och nationella copyrightlagar skyddar dessa produkter. Du medges rättighet att göra en säkerhetskopia av produkterna för backup. Rättigheterna till musikstycket tillhör respektive angivet musikförlag.

BRUK OCH HANTERING - Produkterna kan användas och bearbetas enbart för personligt bruk. Du får inte skapa, eller låta någon professionell eller icke-professionell tredje part (studio) skapa, någon typ av kommersiell vara eller media (CD, mp3 o.d.) utan erhållet tillstånd från MidiLagret.

RESTRIKTIONER -
 Du får inte byta, ge bort, utlåna, sälja, uthyra eller kopiera produkterna.
 Du får inte göra några kommersiella ljudinspelningar eller Karaoke-produkter gjorda av hela eller delar av produkterna.
 Du får inte använda produkterna, eller inspelningar av produkterna, som bakgrundsmusik till några visuella media, såsom film, videotejp o.d. Ej heller som bakgrundsmusik till hemsidor, privata eller kommersiella.

BEGRÄNSAD GARANTI - MidiLagret och Hands On Midi Software Ltd garanterar att Midifilerna fungerar i alla typer av anordningar som korrekt hanterar Standard Midifiler (SMF),enligt definitioner från Midi Manufacturers Asssociation (MMA).

INGA ANDRA GARANTIER - Till maximal omfattning av tillämpade lagar frånsäger sig MidiLagret alla andra garantier, uttalade eller underförstådda. Inget ansvar för därav följande skada eller förlust av datainformation på grund av användandet av dessa produkter.

Detta får du göra, förenklat uttryckt:
Du får använda Midifilerna för eget bruk, helt enkelt. Det avser också om du musicerar tillsammans med andra till Midifilerna.
Du får använda Midifilerna till "live"-spelningar där du tjänar pengar på ditt musicerande.
Du får göra en kopia av varje Midifil som säkerhetskopia för backup.